Website hiện đang thực hiện chuyển đổi tên miền

Hiện nay, website đã chuyển thực hiện chuyển đổi tên miền theo quy định của Sở TT&TT TP Đà Nẵng.

Mời quý vị vui lòng truy cập:  https://xuanha.danang.gov.vn để tiếp tục theo dõi Trang thông tin điện tử phường Xuân Hà. Cảm ơn!

Trang Web sẽ tự động chuyển sang địa chỉ: http://xuanha.danang.gov.vn sau 5s. Cảm ơn!