thông tắchut be photthông tắc vệ sinhhút bể phốt
02:20 ICT Thứ sáu, 28/11/2014

Menu Tin Tức
Trang nhất » Tin Tức » TIN TỪ QUẬN

Đà Nẵng: Tăng mức phụ cấp cho tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn

Thứ tư - 16/05/2012 15:32
Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 3616/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, quy trình bầu cử và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố, thôn.
Đà Nẵng: Tăng mức phụ cấp cho tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn
         Việc ban hành Quyết định này nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm tính thống nhất, tính ổn định của tổ dân phố, thôn.

         Theo đó, bí thư chi bộ đảng (dân cư), tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn được hưởng hệ số phụ cấp 0,60; trưởng ban công tác mặt trận tại tổ dân phố hệ số phụ cấp 0,40; tại thôn hệ số phụ cấp 0,48;

          Phó bí thư chi bộ đảng (dân cư), tổ phó tổ dân phố, phó trưởng ban công tác mặt trận tại tổ dân phố (bố trí nơi ban công tác mặt trận phụ trách từ 02 (hai) tổ dân phố trở lên) và chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo địa bàn chi bộ Đảng: Hệ số phụ cấp 0,32; các chức danh trên tại thôn hệ số phụ cấp 0,40; công an viên ở thôn hưởng hệ số phụ cấp 0,56. Bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hiện hưởng. Thôn có từ 350 hộ trở lên được bố trí thêm 01 phó trưởng thôn, đồng thời những người không chuyên trách tại thôn này được hưởng thêm 30% mức phụ cấp theo quy định trên. Các hệ số phụ cấp này tính trên mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

         Theo quy định tại Quyết định, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở tổ dân phố, thôn, có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) đến 70 (bảy mươi) tuổi; có sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; đạo đức và tư cách tốt; bản thân và gia đình gương mẫu, có năng lực, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng và cấp trên giao. Bên cạnh đó, việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đảm bảo trong danh sách người ứng cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn phải có số dư.

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012./.

Nguồn tin: http://danang.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn