Chi hội phụ nữ Xuân Đán 4, phường Xuân Hà ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”

Thực hiện Kế hoạch số 179 ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN TPĐN về thực hiện mô hình điểm cấp thành phố “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” trên địa bàn phường Xuân Hà.
       Tối ngày 09/4/2019 tại nhà sinh hoạt khu dân cư Xuân Đán, phường Xuân Hà,  Chi hội phụ nữ Xuân Đán 4  tổ chức ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”.  Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của hội viên phụ nữ trong việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch” trong hộ gia đình.
       
             Về dự buổi ra mắt có đ/c: Trần Ngọc Như Ý, phó trưởng Ban gia đình xã hội, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng; đ/c: Đỗ Thị Thu Hiền, phó chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Khê; đ/c Lê Thị Bích Hồng, chủ tịch Hội LHPN phường cùng với hơn 80 cán bộ, hội viên phụ nữ của khu dân cư Xuân Đán 4. Tại buổi ra mắt đ/c Trần Ngọc Như Ý đại diện cho lãnh đạo Hội LHPN thành phố đã phát biểu chỉ đạo: Các hoạt động triển khai tại Chi hội phải thiết thiết thực, hiệu quả; đồng thời bám sát Kế hoạch và hướng dẫn của Hội LHPN phường, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương.
        Lồng ghép trong Chương trình lễ ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”  Chi hội  cũng đã tổ chức tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”, nội dung tuyên truyền đã được báo cáo viên phân tích, làm rõ: rác thải nhựa đã và đang để lại những hậu quả khôn lường  đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh vật bị ô nhiễm, từ đó đã làm chuyển biến tích cự đối với cán bộ, hội viên phụ nữ tại khu dân cư Xuân đán 4 về việc giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. 

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Hà