Nghị quyết Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông tin văn bản
Số văn bản Nghị quyết 43-NQ/TW
Trích yếu nội dung Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành Bộ chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Chi tiết văn bản Nội dung văn bản