Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2136825 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:57
windows7 1736222 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:56
windowsnt 251557 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:57
windowsxp2 156019 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:57
windowsnt2 140092 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:54
linux2 83611 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:51
macosx 49243 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 21:53
linux3 19996 Chủ nhật, 16 Tháng Hai 2020 16:34
windows2k 15937 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 20:44
windowsvista 11330 Chủ nhật, 16 Tháng Hai 2020 22:16
windows2003 5053 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 10:44
windows95 4212 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 19:30
windows98 3954 Thứ bảy, 15 Tháng Hai 2020 22:57
windows 3848 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 00:48
windowsme2 1954 Thứ sáu, 14 Tháng Hai 2020 00:28
windowsme 1054 Chủ nhật, 16 Tháng Hai 2020 21:01
windowsxp 474 Thứ hai, 17 Tháng Hai 2020 04:59
windowsce 446 Thứ bảy, 15 Tháng Hai 2020 02:32
os22 15 Thứ năm, 25 Tháng Tám 2016 14:53
mac 15 Chủ nhật, 09 Tháng Hai 2020 20:14
macppc 7 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 05:30
freebsd 7 Thứ bảy, 20 Tháng Tư 2019 08:43
openbsd 5 Thứ hai, 04 Tháng Ba 2019 04:01
palm 3 Thứ năm, 16 Tháng Năm 2019 12:48
netbsd2 2 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 22:50
netbsd 1 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 05:22
freebsd2 1 Thứ tư, 20 Tháng Tư 2016 11:39